.css

Watersportvereniging WSV Hanssum

 

image

Vernieuwd:

Onze haven is onlangs voor een groot deel vernieuwd. Samen met diverse instanties is er hard gewerkt maar het resultaat mag er zijn. De wal is volledig vernieuwd en er is een prachtige promenade langs de haven gemaakt. De hoofdsteiger is veranderd en er is een zijtak aan de hoofdsteiger gebouwd. De pier de in de haven stak is verdwenen evenals de kraanplaats. Het aantal camperplaatsen is uigebreid naar 12.

Voorlopig blijft de situatie zo echter in de toekomst zal op de dijk nog een tweede wandel niveau in de dijk aangebracht worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Deze werkzaamheden zullen gekoppeld worden aan de maatregelen van het Waterschap in het kader van hoogwaterbestrijding.

Op dit moment is wel de procedure in gang gezet om de haven te voorzien van een drijvende unit waarin onder andere het havenmeester kantoor en meerdere sanitaire voorzieningen ondergebracht zullen worden.

 

Wat bieden wij in onze haven:

Voor jachten:

Een mooie ligplaats aan een ruim grasveld met uitzicht over de haven en eventueel over de Maas. De ligplaatsen zijn voorzien van water en stroom. Reservering is niet mogelijk.
Uiteraard kunt u gebruik maken van de faciliteiten van ons clubgebouw.

Voor Campers:

Onze campergasten zijn welkom op de Gereguleerde Overnachtings Plaatsen (GOP's); Direct aan de Maas gelegen, met grastegels verharde standplaats en de mogelijkheid stoeltjes/tafel op het aangrenzend grasveld te plaatsen. Dé mogelijkheid om op openbaar gebied te overnachten op een werkelijk unieke locatie.
Er zijn twaalf plaatsen beschikbaar. Reserveren is niet mogelijk. Campergasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het clubgebouw.

Clubgebouw:

Zolang er leden van de vereniging aanwezig zijn, bent u als passant of campergast van harte welkom in ons gezellige clubgebouw voor een drankje en gezellig samenzijn.

In de zomermaanden is op donderdag- en vrijdagavond het clubhuis geopend. Er is dan: bediening, getapt bier, speciaal bier, frisdranken, hapjes, kortom gezelligheid!

Heeft u vragen en/of opmerkingen ? De havenmeester is u graag van dienst. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier op deze website.

Grijs afval water:

Onze camperplaatsen hebben geen mogelijkheid tot afvoer van grijs afval water. Helaas zijn er campergasten die het niet zo nauw nemen en met hun grijs afvalwater de standplaatsen vervuilen. Uiteraard vragen wij u dringend dit niet te doen! Ook vragen wij u om bij het wegrijden de afvoerkraan niet open te zetten! Diverse malen ontvingen wij hierover reeds klachten van buurtbewoners.

Chemisch toilet:

Het chemisch toilet kan geleegd worden op/in de daarvoor bestemde stortplaats aan de voor(straat)zijde van het clubgebouw. Hou deze ruimte s.v.p. netjes!

 

Watersportvereniging Hanssum.

Welkom op de website van WSV Hanssum.

Onze haven is gelegen in de vroegere gemeente Neer, nu deel uitmakend van de gemeente Leudal. Het is een verenigingshaven die in stand gehouden wordt door vrijwilligers

Mocht u onze haven aandoen dan zullen wij ons best doen het u naar uw zin te maken.

Havenmeester:

Onze havenmeester is bereikbaar op:
06 - 27 10 35 37

Adresgegevens

Onze adresgegevens:
WSV Hanssum
Hanssum 40b
6086 BV Neer

 

Prijzen:
Jachten:
Prijs per nacht € 1,00 per meter (te voldoen aan de havenmeester)
Stroom per nacht € 0,00
Douche € 0,50 per keer (te voldoen in de muntautomaat)

Campers:
Prijs per nacht € 12,50 (te voldoen aan de havenmeester)
Stroom per nacht € 0,00
Douche € 0,50 per keer (te voldoen in de muntautomaat)

 

 

Geschiedenis

image

De watersportvereniging is officieel opgericht bij akte d.d. 7 augustus 1963. Maar in de loop der tijd is er natuurlijk een hoop veranderd.
Rik Goltstein (voorzitter van 1982-1986): "De Neerbeek zelf was ooit onze uitvaart en we werden geconfronteerd met een heftig toenemende verzanding. Het hoogtepunt was in het seizoen van  - naar ik meen - 1982.  De beek werd uitgebaggerd, maar binnen één nacht verzandde het zaakje weer tot een (on)diepte van zo’n 50 cm. Er moest dus iets ingrijpends gebeuren. Het bestuur organiseerde alle hens aan dek en maakte relevante ambtelijke instanties hoorndol. Resultaat: enkele maanden later hadden we een nieuwe uitvaart. De winter daarop werd - door onze leden in ploegendienst - de haven met behulp van een grote zuig- en perspomp ontdaan van een grote hoeveelheid slib. Het motto was “wat de Maas heeft gebracht wordt haar weer teruggegeven”. Natuurlijk pas na veel over en weergepraat en geschrijf, kregen we zelfs van Rijkswaterstaat toestemming voor die operatie. "
De vereniging bleef in beweging. De jachthaven zou verder worden uitgebreid. Om dit te realiseren werd er vroegtijdig begonnen met te zorgen voor voldoende financiële ruimte. Dit door spaarzaam om te gaan met de financiën en te zorgen voor reserves in de vorm van het goed beheren van eigendommen. Toen de gemeente met behulp van Europese subsidie het havenbekken liet uitdiepen en gelden vrij kwamen om een toiletruimte te realiseren, was de vereniging ook in staat om voor de verdere voorzieningen zoals een bootsteiger, een clubgebouw, trailerhelling en kraanplaats te zorgen. Dit doordat er goed was gespaard en een groots plan was opgezet om zoveel mogelijk door zelfwerkzaamheid te realiseren.
Eind 2000 werd dan ook begonnen met afbreken van het oude gebouw en het neerzetten van de ruwbouw voor het nieuwe gebouw.

afbraak gebouwnieuwbouw

Voor de leden ging de grote klus toen verder. De ruwbouw moest worden afgebouwd, van dakbedekking tot vloertegel en van installatie werkzaamheden tot plinten.
Ook de steiger werd geleverd op een maandagmorgen om 7.00 uur en in een ongelofelijke goede en mooie samenwerking werd deze opgebouwd. De volgende dag om 14.15 uur was de klus geklaard.
E.e.a werd gerealiseerd in goed overleg met de gemeente en in goede samenwerking met de aannemer en de steigerleverancier. Bovenal echter heeft de inzet, de vakkennis van de leden en de saamhorigheid van de vereniging gezorgd voor het prachtige resultaat, iets waar iedereen trots op mag zijn.
De diverse taken welke nodig waren om dit te realiseren, waren verdeeld onder de diverse bestuursleden. De financiën moesten extra goed beheerd worden, nieuwe statuten en nieuwe reglementen moesten worden gemaakt, veel moest geregeld worden en er waren ontelbare besprekingen met gemeente, aannemer, Rijkswaterstaat enz. 
In het begin waren enkele belrondes nodig om de nodige werkploegen op de been te krijgen, later melde men zich spontaan of kwam gewoonopdagen.
Met man- en machinale kracht is er samen gebouwd aan een prachtig resultaat. Een vereniging en haven om trots op te zijn!
NieuwclubgebouwNieuwe haven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 benaderde wethouder Vogels van de gemeente Leudal het bestuur van de vereniging met de vraag of WSV Hanssum mee wilde werken aan een opwaardering van het gebied bij de haven dat de naam "Havenfront Hanssum" zou gaan dragen. Hierna volgde vele vergaderingen waarin vaak harde noten gekraakt moesten worden. Vooral nadat het Waterschap Peel en Maasvallei te kennen had gegeven dat de dijk bij de haven versterkt moest worden, hetgeen zou betekenen dat wij als vereniging 10 meter over de gehele breedte van de haven moesten inleveren. Dit zou de vereniging ligplaatsen kosten hetgeen voor de vereniging niet acceptabel was.
Uiteindelijk zijn we er, nadat het ontwerp van WSV Hanssum was aanenomen, uit gekomen. In goede samenwerking met de betrokken partijen, en mede dankzij de medefinanciering van Zand en Grindbedrijf Kuijpers BV uit Kessel en de provincie Limburg werden in juli 2016
de eerste werkzaamheden in de haven opgeleverd.

Helemaal klaar zijn we nog niet. De volgende fase van de verbetering van de haven is verbonden aan de werkzaamhede van het Waterschap Peel en Maasvallei in het kader van hoogwaterbestrijding.

Nieuwe haven1

Camperplaats

Kade2 Kade1

 

 

De haven:

 

 

Door de heer aan den Boom (foto Wiel) worden regelmatig foto's gemaakt van de voortgan van de werkzaamheden in de haven. Zijn fotoreportage is te zien op zijn website. Klik hiervoor op onderstaande foto. Het is beslist de moeite waard.

fotowielstart

 

De nieuwe haven in aanleg:

luchtfoto

 

Vaaretiquettes

Watersporters behoren van nature tot een vrijheidslievend volkje en houden niet zo van regeltjes. We zijn immers op het water voor onze hobby en om ons te amuseren. Toch zijn er bij het varen en het verblijven in jachthavens veel goede gewoonten die onder de noemer "etiquette" kunnen vallen en die het verblijf op het water alleen maar aangenamer en vooral veiliger maken. Via onderstaande link kunt u een document downloaden waarme u meer kennis kunt verkrijgen van deze vaaretiquetten. Download het en lees het eens door. U zult er veel plezier van hebben.

DOWNLOAD

.downloadknop

 

Portfolio

 

Informatie

image

De kern Neer heeft een paar verborgen toeristische pareltjes, zoals de bierbrouwerij, het klooster Keizerbosch en een oude Friedesse watermolen. De molen is gelegen op een schitterend plekje midden in het dorp. Een bezoek aan het historische dorpscentrum met imposante kerk, voormalige gemeentehuis en fraaie historische panden en geveltjes is daarom een aanrader.
In de omgeving van het dorp kunt u onder meer genieten van de prachtige vergezichten over de Maas en van de Neerbeek met zijn vistrappen.

In de omgeving van Neer kunt u prachtige wandel- en fietstochten maken. Het landschap is bosrijk en afwisselend.
Zie ook: de gemeentelijke website van het Leudal Logo Gemeente

Aanvullende informatie:

In onze haven is de Algemene Gedragscode voor de Watersporter van toepassing.

In de haven geldt het door de vereniging opgestelde Havenreglement.

In de haven geldt een maximum vaarsnelheid van 5km per uur

Aanwijzingen van de havenmeester dienen direct opgevolgd te worden.

KnopCodeKnop havenreglemnt

Bovendien is voor hellinggebruikers het "Reglement Hellinggebruiker WSV Hanssum" van toepassing. Dit Reglement kunt u via onderstaande knop openen/downloaden.
knop Hellingreglement

Belangrijke telefoonnummers:

Algemeen alarmnummer: 112

Algemeen meldpunt calamiteiten
(geen spoed, wel politie):

0900 - 88 44

Ambulance (niet spoedeisend):
077 – 357 57 57

Brandweer (niet spoedeisend):
077 – 356 56 56

Alarmnummer dierenmishandeling en dieren in nood:114

Huisartsenpraktijk Neer
Kerkplein 5
6086 BK Neer
Telefoon: 0475 - 59 13 19
Fax: 0475 - 59 21 04
Receptenlijn: 0475 - 51 03 52
Spoednummer: 0475 - 59 52 64

 

Contact:

Wanneer u op een snelle wijze ons een mail wilt sturen gebruik dan onderstaande mogelijkheid.

Contact Formulier

Uw naam:
Uw Email:
Uw bericht:

Adres:

Hanssum 40b
6086 BV NeerHier vindt u ons

Onze haven ligt in Neer niet ver van Roermond aan de Maas

ANWB Waterkaart M - Limburgse Maas Blad 10

 

Havenkaart

Inloggen Leden:

Om toegang te krijgen tot de ledenpagina dient u hier in te loggen!

Gebruikersnaam

Password

sleutel