Geschiedenis

De watersportvereniging is officieel opgericht bij akte d.d. 7 augustus 1963. Maar in de loop der tijd is er natuurlijk een hoop veranderd.
Rik Goltstein (voorzitter van 1982-1986): “De Neerbeek zelf was ooit onze uitvaart en we werden geconfronteerd met een heftig toenemende verzanding. Het hoogtepunt was in het seizoen van  – naar ik meen – 1982.  De beek werd uitgebaggerd, maar binnen één nacht verzandde het zaakje weer tot een (on)diepte van zo’n 50 cm. Er moest dus iets ingrijpends gebeuren.

Het bestuur organiseerde alle hens aan dek en maakte relevante ambtelijke instanties hoorndol. Resultaat: enkele maanden later hadden we een nieuwe uitvaart. De winter daarop werd – door onze leden in ploegendienst – de haven met behulp van een grote zuig- en perspomp ontdaan van een grote hoeveelheid slib. Het motto was “wat de Maas heeft gebracht wordt haar weer teruggegeven”. Natuurlijk pas na veel over- en weergepraat en geschrijf, kregen we zelfs van Rijkswaterstaat toestemming voor die operatie. ”
De vereniging bleef in beweging. De jachthaven zou verder worden uitgebreid. Om dit te realiseren werd er vroegtijdig begonnen met te zorgen voor voldoende financiële ruimte. Dit door spaarzaam om te gaan met de financiën en te zorgen voor reserves in de vorm van het goed beheren van eigendommen.

Toen de gemeente met behulp van Europese subsidie het havenbekken liet uitdiepen en gelden vrij kwamen om een toiletruimte te realiseren, was de vereniging ook in staat om voor de verdere voorzieningen zoals een bootsteiger, een clubgebouw, trailerhelling en kraanplaats te zorgen. Dit doordat er goed was gespaard en een groots plan was opgezet om zoveel mogelijk door zelfwerkzaamheid te realiseren.
Eind 2000 werd dan ook begonnen met afbreken van het oude gebouw en het neerzetten van de ruwbouw voor het nieuwe gebouw.

Voor de leden ging de grote klus toen verder. De ruwbouw moest worden afgebouwd, van dakbedekking tot vloertegel en van installatie werkzaamheden tot plinten.
Ook de steiger werd geleverd op een maandagmorgen om 7.00 uur en in een ongelofelijke goede en mooie samenwerking werd deze opgebouwd. De volgende dag om 14.15 uur was de klus geklaard.
E.e.a werd gerealiseerd in goed overleg met de gemeente en in goede samenwerking met de aannemer en de steigerleverancier. Bovenal echter heeft de inzet, de vakkennis van de leden en de saamhorigheid van de vereniging gezorgd voor het prachtige resultaat, iets waar iedereen trots op mag zijn.
De diverse taken welke nodig waren om dit te realiseren, waren verdeeld onder de diverse bestuursleden. De financiën moesten extra goed beheerd worden, nieuwe statuten en nieuwe reglementen moesten worden gemaakt, veel moest geregeld worden en er waren ontelbare besprekingen met gemeente, aannemer, Rijkswaterstaat enz.
In het begin waren enkele belrondes nodig om de nodige werkploegen op de been te krijgen, later melde men zich spontaan of kwam gewoonopdagen.
Met man- en machinale kracht is er samen gebouwd aan een prachtig resultaat. Een vereniging en haven om trots op te zijn!

In 2017